بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


در حال بارگذاری
۳۰ تیر ۱۳۹۸
doc
516 KB
86 صفحه
824 بازدید
۱۰۰۰۰ تومان
خرید

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات
مقدمه ۹
۱-۱- تعریف موضوع و بیان مسأله ۱۱
۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۴
۳-۱- اهداف تحقیق ۱۵
۴-۱- فرضیات تحقیق ۱۷
۵-۱- روش تحقیق ۱۷
۶-۱- روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۱۸
۷-۱- قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی) ۱۹
۸-۱- تعریف عملیاتی متغیرها ۱۹
فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
مقدمه ۲۳
۱-۲- تعریف ساختار سرمایه و بیان اهمیت آن ۲۳
۲-۲- نظریه های ارائه شده در مورد ساختار سرمایه
نظریه سود خالص ۲۵
نظریه سود عملیاتی خالص ۲۶
نظریه مودیلیانی و میلر ۲۷
مفروضات مدل مودیلیانی و میلر ۲۸
اثبات فرضیه های مدل مودیلیانی و میلر ۳۰
نظریه مودیلیانی و میلر بدون در نظر گرفتن مالیات
نظریه مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات
انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر ۳۷
تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه مالیات بر درآمد شخصی ۳۹
تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های آشفتگی مالی ۴۲
تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های ورشکستگی ۴۳
تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های نمایندگی ۴۴
تئوری توازی ایستا ۴۶
تئوری ترجیحی ۴۸
تئوری ساختار سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید و محصول ۴۹
۳-۲- پیشینه تحقیق ۵۰
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه ۶۵
۱-۳- نوع تحقیق ۶۶
۲-۳- معرفی متغیرهای تحقیق ۶۷
۳-۳- فرضیه های تحقیق ۶۸
۴-۳- قلمرو تحقیق ۶۸
۵-۳- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری ۶۹
۶-۳ فرآیند تحقیق ۶۹
۷-۳- ابزار تحقیق و اعتبار و روائی آن ۷۰
۸-۳- روش جمع آوری داده ها ۷۰
۹-۳- روش تحلیل داده ها ۷۰
۱۰-۳ آزمون توزیع متغیر ها ۷۲
۱۱-۳- قاعده رد فرضیه های صفر تحقیق و تصمیم گیری.
۷۲
فصل چهارم : آزمون فرضیات
مقدمه ۷۷
۱-۴- توصیف اطلاعات و داده های متغیرهای تحقیق …۷۸
۲-۴- آزمون فرضیه ها و پاسخ به پرسشهای پژوهش
۸۱
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه ۱۰۱
۱-۵- خلاصه تحقیق ۱۰۲
۲-۵- تحلیل یافته ها و نتیجه گیری ۱۰۴
۳-۵- پیشنهادهای تحقیق ۱۰۸
فهرت منابع و مآخذ…………………….۱۱۳

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل کارورزی بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل کارورزی مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • سایت فروش فایل کارورزی