پروژه ارتباط با پایگاه داده‌های Access در Visual Basic


در حال بارگذاری
۲۱ تیر ۱۳۹۸
doc
2/29 MB
97 صفحه
۱۰۰۰۰ تومان
خرید

فهرست مطالب
عنوان __________________________________________صفحه
فصل اول مقدمات Visual Basic ۱
۱-۱مفاهیم اولیه ۲
۱-۲ تاریخچه‌ی زبان BASIC ۴
۱-۳ کار با ویژوال بیسیک ۴
۱-۴ آشنایی با محیط ویژوال بیسیک ۵
۱-۴-۱تعریف پروژه (Project) ۵
۱-۴-۲پنجره‌ی پروژه ۶
۱-۴-۲-۱پنجره (Form Layout) ۶
۱-۴-۳جعبه‌ی ابزار (Tool box) ۷
۱-۴-۴طریقه‌ی کار با جعبه ابزار ۸
۱-۵کلیات ۹
۱-۶پنجره‌ی Code ۹
۱-۷داده‌ها در ویژوال بیسیک ۱۰
۱-۷-۱داده‌های عددی ۱۰
۱-۷-۲سایر انواع داده ۱۳
۱-۸کار با متغیرها ۱۵
۱-۸-۱تعریف متغیرها ۱۵
۱-۹تعریف رشته‌ها ۱۷
۱-۱۰مقدار دادن به متغیرها ۱۸
۱-۱۱عملگرهای ویژوال بیسیک ۱۹
۱-۱۲ نکاتی درباره‌ی تقدم عملگرها ۲۰
۱-۱۳داده‌های شرطی ۲۳
۱-۱۳-۱ ترکیب عملگرهای شرطی و منطقی ۲۴
فصل دوم مقدمات بانک اطلاعاتی Access ۲۶
۲-۱ Access امروزی مایکروسافت ۲۷
۲-۲کاربرد برنامه Access ۲۸
۲-۳بانک های اطلاعاتی رابطه ای ۳۰
۲-۴قابلیت های یک بانک اطلاعاتی ۳۲
۲-۵ Access مایکروسافت به منزله یک RDBMS ۳۳
۲-۶تعریف داده ها و ذخیره سازی ۳۳
۲-۷معماری Microsoft Access ۳۶
۲-۸آشنایی با فیلد، رکورد و جدول ۴۰
۲-۹ خواص فیلد (Field Properties) ۴۱
۲-۱۰ نوع داده فیلد (Field Data Type) ۴۱
۲-۱۱آشنایی با فیلد کلیدی (Key Field) و کلید اصلی (Primary Key) ۴۲
۲-۱۲آشنایی با اجرای نرم افزار Access ۴۳
۲-۱۲ اصول اصلاح یک رکورد ۴۷
۲-۱۳ ذخیره جدول بانک اطلاعاتی ۴۸
۲-۱۴ اصول طراحی یک بانک اطلاعاتی ۵۰
۲-۱۵ نمای Design View ۵۳
۲-۱۶ تنظیم خصوصیات فیلد ۵۴
۲-۱۷ ایجاد جدول با روش ورود اطلاعات ۵۵
۲-۱۸ نحوه مرتب کردن داده های جدول ۶۰
۲-۱۹ آشنایی با نحوه تغییر ترتیب قرارگیری فیلدهای یک جدول ۶۰
۲-۲۰ نحوه کپی ساختار یک جدول موجود ۶۱
فصل سوم توصیف پروژه ۶۲
۳-۱ توصیف پایگاه داده ۶۳
۳-۲ توصیف فرم های برنامه ۷۷
۳-۳ شرح کد فرم Accessories؛ ۸۰

فهرست جداول
عنوان __________________________________________صفحه
جدول ۱-۱ راهنمای منو بار ۸
جدول ۱-۲ هفت نوع داده‌ی عددی Basic Visual ۱۲
جدول ۱-۳پسوندهای عددی Visual Basic ۱۳
جدول۱-۴ انواع داده‌ی غیر عددی Visual Basic ۱۴
جدول ۱-۵ عملگرهای Visual Basic ۱۹
جدول ۱-۶ تقدم عملگرها در محاسبات ۲۰
جدول ۱-۷ عملگرهای شرطی Visual Basic ۲۱
جدول ۱-۸ عملگرهای منطقی Visual Basic ۲۴
جدول ۱-۹ ترتیب عملگرهای محاسباتی، مقایسه‌ای و منطقی ۲۵
جدول ۲-۱ انواع داده های قابل تعریف جهت فیلدها در نرم افزار Microsoft Access ۴۲
جدول ۲-۲ کاربرد کلیدهای جهتی جهت پیمایش رکوردها ۴۵
جدول ۲-۳ کاربرد گزینه های Go TO ۴۶
جدول ۲-۴ کاربرد دکمه های نوار پیمایش ۴۷
جدول ۲-۵ روشهای انتخاب فیلدها و رکوردهای جدول ۴۷
جدول ۲-۶ تعدادی از خصوصیات پنجره Field Propeties ۵۳

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل کارورزی بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل کارورزی مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • سایت فروش فایل کارورزی