پروژه داده کاوی: مفاهیم، روشها، کاربردها، آینده


در حال بارگذاری
۲۶ دی ۱۳۹۸
doc
1/80 MB
56
۱۵۰۰۰ تومان
خرید
 • مقدمه

معرفی دادهکاوی و دلایل پیدایش آن

تعاریف داده کاوی

جایگاه دادهکاوی در علوم کامپیوتر

 

 • طبقه بندی روش های داده کاوی
 1. داده کاوی توصیفی یا توصیف کننده
 2. داده کاوی پیشگویانه
 • مراحل و اجزای یک فرآیند دادهکاوی
 1. بیان مسئله و فرموله کردن فرضیه
 2. انتخاب و جمع آوری داده ها
 3. تبدیل و پیش پردازش داده ها
 4. برآورد مدل یا کاوش در داده ها
 5. تفسیر نتیجه یا تفسیر مدل و رسیدن به نتایج
 • آماده سازی داده ها
 1. مدل استاندارد داده ها
 2. دو وظیفه اصلی در آماده سازی داده ها
 • تبدیل و تغییر وضعیت داده های خام
 1. نرمال سازی

     ۱-۱ مقیاس دهی اعشاری

     ۲-۱ نرمال سازی حداقلحداکثر

     ۳-۱ نرمال سازی انحراف معیار

 1. یکنواخت سازی داده ها
 2. تفاضل ها و نسبت ها
 • مفهوم داده های از دست رفته و راه حل جبران داده های از دست رفته
 • مفهوم و روش های تشخیص داده های نامنطبق
 1. روش های آماری ۲. تشخیص داده های نامنطیق برمبنای فاصله ۳. روش ها و تکنیک های برمبنای انحراف
 • کاهش داده ها
  1. اعمال اصلی در فرایند کاهش داده ها
  2. یافته های حاصل از کاهش داده ها

         ۲-۱ کاهش زمان محاسبه.

        ۲-۲ افزایش یادگیری در دقت پیشگویانه/توصیفی.

        ۲-۳ سادگی در ارائه مدل داده کاوی.

 • روش های نمونه گیری برای نمونه های بزرگ
 1. نمونه گیری سیستمی.
 2. نمونه گیری تصادفی.
 3. نمونه گیری لایه ای.
 4. نمونه گیری معکوس.

 

  راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل کارورزی بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل کارورزی مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
 • سایت فروش فایل کارورزی