پروژه داده کاوی


در حال بارگذاری
۲۶ دی ۱۳۹۸
doc
1/80 MB
110
۲۰۰۰۰ تومان
خرید

فهرست مطالب

عنوان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفحه

چکیده ‌ز

مقدمه. ‌ح

فصل اول – مفاهیم داده کاوی.. ۲

مدیریت ذخیره سازی و دستیابی اطلاعات… ۲

ساختار بانک اطلاعاتی سازمان: ۳

داده کاوی (Data Mining): 4

مفاهیم پایه در داده کاوی.. ۶

تعریف داده کاوی.. ۶

تاریخچه داده کاوی.. ۷

مراحل فرایند کشف دانش از پایگاه داده ها ۹

انتخاب داده ها ۱۰

تبدیل داده ها ۱۱

کاوش در داده ها ۱۱

تفسیر نتیجه. ۱۱

عملیاتهای داده کاوی.. ۱۱

مدلسازی پیشگویی کننده ۱۲

تقطیع پایگاه داده ها ۱۳

تحلیل پیوند. ۱۳

تشخیص انحراف… ۱۴

الگوریتم های داده کاوی.. ۱۴

شبکه های عصبی.. ۱۵

استنتاج قانون.. ۱۷

الگوریتمهای ژنتیک…. ۱۸

مدل فرآیند دو سویه. ۱۸

تعریف مساله. ۱۹

ساختن یک پایگاه داده داده کاوی.. ۱۹

جستجوی داده ۲۱

آماده سازی داده برای مدل سازی.. ۲۱

ساختن مدل داده کاوی.. ۲۱

تائید اعتبارساده ۲۲

ارزیابی و تفسیر؛ تایید اعتبار مدل.. ۲۲

ایجاد معماری مدل و نتایج.. ۲۲

سابقه داده کاوی.. ۲۴

مفهوم داده کاوی.. ۲۶

نرم‌افزارهای داده‌کاوی.. ۲۸

درک قلمرو ۳۰

ابزارهای تجاری داده کاوی Tools DM Commercial 37

منابع اطلاعاتی مورد استفاده ۳۸

عناصر داده کاوی.. ۴۲

محدودیت های داده کاوی.. ۴۶

حفاظت از حریم شخصی در سیستم‌های داده‌کاوی.. ۴۷

فصل دوم : کاربردهای داده کاوی.. ۵۱

کاربرد داده کاوی در کسب و کار هوشمند بانک…. ۵۲

داده کاوی درمدیریت ارتباط بامشتری.. ۵۳

کاربردهای داده کاوی در کتابخانه ها و محیط های دانشگاهی.. ۵۴

کاربردهای داده کاوی در کتابخانه ها ۵۵

داده کاوی و مدیریت موسسات دانشگاهی.. ۵۶

کاربردهای داده کاوی در موسسات دانشگاهی.. ۵۶

داده کاوی و مدیریت بهینه وب سایت ها ۵۷

داده‌کاوی و مدیریت دانش…. ۵۸

کاربرد داده‌کاوی در آموزش عالی.. ۵۸

فصل سوم – بررسی موردی۱: وب کاوی.. ۶۲

معماری وب کاوی.. ۶۲

مشکلات ومحدودیت های وب کاوی در سایت های فارسی زبان.. ۶۷

محتوا کاوی وب… ۶۸

فصل چهارم – بررسی موردی ۲ : داده کاوی در شهر الکترونیک…. ۷۱

زمینه داده کاوی در شهر الکترونیک…. ۷۳

کاربردهای دادهکاوی در شهر الکترونیک…. ۷۵

تجدید ساختار سایت وب شهر و افزایش کارایی سیستم.. ۷۷

تقویت برنامهریزیهای دولت و ترویج نوآوری.. ۷۸

بهبود تحلیلها و تصمیمات دولت… ۷۹

چالشهای دادهکاوی در شهر الکترونیک…. ۸۰

کیفیت دادهها ۸۰

قابلیت انتقال دادهها و استفاده از اطلاعات… ۸۱

چالش برآورد مدلهای دادهکاوی.. ۸۱

دقت نتایج متدهای دادهکاوی.. ۸۳

پیچیدگی و هزینه زمانی.. ۸۴

محرمانگی دادهها ۸۵

نتیجه گیری..

مراجع و ماخذ.

مراجع و ماخذ فارسی..

مراجع و ماخذ لاتین و سایتهای اینترنتی..

 

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل کارورزی بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل کارورزی مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • سایت فروش فایل کارورزی