پروژه معماری مبتنی بر سرویس گرایی در تجارت الکترونیک


در حال بارگذاری
۲۱ تیر ۱۳۹۸
doc
1/09 MB
82 صفحه
۸۰۰۰ تومان
خرید

فهرست مطالب
عنوان ________________________________________________________________صفحه
چکیده ‌ح
فصل اول معماری سرویس گرا ۲
۱-۱ تعریف، مزایاو ادبیات موضوع معماری سرویس گرا ۲
۲-۱نتیجه گیری ۳
فصل دوم سرویس مولفه و مشخصههای سرویس وب ۱
۱-۲ سرویس مولفه و مشخصه ها ی سرویس وب ۵
۲-۲ نتیجه گیری ۸
فصل سوم سرویسهای ترکیبی دانه درشت ۱۰
۳-۱ مقدمه ۱۰
۳-۲ تعریف معماری سرویسگرا ۱۱
۳-۳ سرویس های ارکستریشن و کاریوگرافی ۱۲
۳-۴ نتیجه گیری ۱۳
فصل چهارم مفاهیم اصلی و چرخه حیات درمعماری سرویس گرا ۱۵
۴-۱ مقدمه ۱۵
۴-۲ مولفه های اصلی در معماری مبتنی بر سرویس ۱۵
۴-۳ خصوصیات مدل داده ای مرتبط ۱۷
۴-۳-۱ اصطلاحات رایج در معماری مبتنی بر سرویس ۱۷
۴-۳-۲ نقشه مفهومی ۱۷
شکل۴-۱ مثالی از نقشه مفهومی ۱۷
۴-۳-۳ مفاهیم اختیاری و زیرساخت های معماری سرویس گرا اشتراکی ۱۸
۴-۳-۴ الگوهای معماری سرویس گرا ۱۹
۴-۳-۵ چرخه حیات معماری سرویس گرا ۱۹
۴-۳-۵-۱ فاز ۱- مرحله مدل سازی ۲۰
۴-۳-۵-۲ فاز۲- مرحله گردآوری ۲۰
۴-۳-۵-۳ فاز۳- مرحله نصب ۲۰
۴-۳-۵-۴ فاز۴- مرحله مدیریت ۲۰
۴-۳-۵-۵ فاز۵ – مرحله حاکمیت و فرایندها ۲۰
۴-۴ خصوصیات اساسی جهت استفاده بهینه از سرویس ها ۲۱
۴-۴-۱ مقیاس پذیری از طریق رفتار آسنکرون و صف بندی ۲۲
۴-۵ ویژگیهای سرویس و محاسبات سرویس گرا ۲۳
۴-۶ نرم افزار به‌عنوان سرویس ۲۴
۴-۷ نتیجه گیری ۲۴
فصل پنجم نرم افزار سرویس گر ۱
۱-۵طراحی نرم افزار سرویس گر ۲۷
۵-۲ معماری سرویس گرای توسعه یافته ۲۸
۵-۳ ویژگی های سیستم های نرم افزاری مبتنی بر معماری سرویس گرا ۳۰
۵-۴ نتیجه گیری ۳۲
فصل ششم سرویس‌های مبتنی بر رویداد در معماری سرویس گر ۱
۶-۱ مقدمه ۳۴
۶-۲ معماری مبتنی بر رویداد ۳۴
۶-۳ مزایای طراحی و توسعه مبتنی‌ بر رویداد ۳۴
۶-۴ تلفیقEDA ومعماری سرویس گرا ۳۵
۶-۴-۱ طبقه‌بندی و علت رویداد ۳۶
۶-۴-۲ معرفی Mule ۳۶
۶-۴-۲-۱ معماری مول ۳۷
۶-۴-۲-۲ مدل مول: ۳۸
۶-۴-۲-۳ مدیر مول: ۳۸
۶-۴-۲-۴ رویدادهای مول ۳۹
۶-۴-۲-۵ پردازش رویداد در مول ۴۰
۶-۴-۲-۶ یک چارچوب ساده با استفاده از مول ۴۲
۶-۵ نتیجه گیری ۵۵
فصل هفتم کاربرد معماری سرویس گرا در لایه های معماری شهر الکترونیک ۵۸
۱-۷ مقدمه ۵۸
۷-۲ الزامات و نیازمندی های شهر الکترونیک ۵۸
۷-۳ معماری شهر الکترونیک ۵۹
۷-۳-۱ نیازمندی های لایه های معماری شهر الکترونیک ۶۰
۷-۴ معماری سرویس گرا ۶۰
۷-۴-۱ طبقه بندی سرویس از نگاه معماری سازمانی ۶۲
۷-۵ کاربرد معماری سرویس گرا در شهر الکترونیک ۶۴
۷-۶ اصول سرویس های الکترونیک در معماری سرویس گرا ۶۵
۷-۶-۱ قابلیت استفاده مجدد ۶۵
۷-۶-۲ قرارداد رسمی برای تعامل ۶۵
۷-۶-۳ اتصال سست سرویس ها ۶۵
۷-۶-۴ پنهان سازی پیاده سازی داخلی ۶۶
۷-۶-۵ قابلیت ترکیب پذیری ۶۶
۷-۶-۶ خود مختاری سرویس ها ۶۶
۷-۶-۷ بی وضعیتی ( حالت ) سرویس ها ۶۶
۷-۶-۸ قابلیت شناسایی و کشف ۶۶
۷-۷نتیجه گیری ۶۷
فصل هشتم چالش یکپارچه سازی سیستم های سازمانی(EAI) و تعامل پذیری بین سازمانی(B2B) ۶۹
۸-۱ یکپارچه سازی اطلاعات و فرایندهای سازمانی ۶۹
۸-۲ چالش های فناوری در حوزه سیستم های کلان اطلاعاتی ۶۹
۸-۳ یکپارچه سازی سیستم های سازمان و تعامل پذیری بین سازمانی به کمک معماری سرویس گرا ۷۰
۸-۳-۱ یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی ۷۰
۸-۳-۲ یکپارچگی اتوماسیون فرایندهای سازمان در قالب ارکستریشن ۷۱
شکل ۸-۳ : پیاده سازی فرایندهای کسب و کار به کمک موتور فرایندی(BizTalk) مبتنی بر معماری سرویس گرا ۷۲
۸-۳-۳ تعامل پذیری بین سازمانی ۷۲
۸-۴ نتیجه گیری ۷۳
منابع و مراجع: ۷۴

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل کارورزی بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل کارورزی مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • سایت فروش فایل کارورزی