پروژه SSL ،امنیت دیجیتالی

۱۰۰۰۰ تومان

پروژه نوسازی داده در پایگاه پردازش تحلیلی

۱۰۰۰۰ تومان

سیستمهای خبره

۲۰۰۰ تومان

پروژه ارزیابی امنیت پروتکل‌های مسیریابی در شبکه‌های موردی در مقابل حمله‌ی تونل‌کرم

۸۰۰۰ تومان

پروژه ارتباط با پایگاه داده‌های Access در Visual Basic

۸۰۰۰ تومان

پروژه معماری مبتنی بر سرویس گرایی در تجارت الکترونیک

۸۰۰۰ تومان

پروژه بررسی سیستم های خبره

۸۰۰۰ تومان

پروژه امنیت شبکه های بی سیم

۸۰۰۰ تومان

پروژه بررسی مفاهیم HTML & XTHML

۸۰۰۰ تومان

پروژه امنیت و خصوصی سازی RFID

۸۰۰۰ تومان
0