پروژه امنیت شبکه های بی سیم

۱۰۰۰۰ تومان

پروژه بررسی مفاهیم HTML & XTHML

۱۰۰۰۰ تومان

پروژه امنیت و خصوصی سازی RFID

۸۰۰۰ تومان

تحقیق بررسی مخابرات سیار

۱۲۰۰۰ تومان

جزوه سیستمهای انبارداری رشته امور اداری

رایگان

کارورزی رشته امور فرهنگی در اداره کل میراث و گردشگری

۳۵۰۰۰ تومان

پروژه کارآفرینی-راه اندازی یک کافی نت

۱۰۰۰۰ تومان

کارورزی رشته مدیریت اسناد و مدارک در شرکت

۳۰۰۰۰ تومان

کارورزی رشته امور گمرکی در دفتربازرگانی

۳۵۰۰۰ تومان

کارورزی رشته طراحی لباس در آموزشگاه خیاطی

۳۰۰۰۰ تومان
0