کارورزی کاردانی فنی مکانیک – ماشین افزار

فرم های تکمیل شده کارآموزی رشته علمی کاربردی است ک […]

کارورزی رشته کاردانی و کارشناسی حرفه ای ایمنی ،سلامت و محیط زیست صنایع (HSE)

کلیه اقدامات HSE در محل کارورزی جهت طرح‌ریزی، اجرا و کنترل و نظارت بر اجرای سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط‌زیست در این کارورزی تشریح شده است

طرح کسب و کار : بررسی و تهیه طرح تولید شیلنگ پی وی سی

آگاهی از نوع کالا و خصوصیات کلی و کاربرد آن ما را به شناخت و جایگاه این صنعت راهنمایی می کنند. به منظور شناخت انواع مختلف شلنگها و کاربرد های آن لازم است ویژگیها و مشخصات فنی آن ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد که در این راستا شناسایی استانداردهای طی و جهانی از اهمیت خاصی برخوردار می باشند. تعیین جایگاه محصولات مذکور در این سایه انواع شلنگهای موجود (کالای رقیب) نیز می تواند در زمینه تحقق هر طرحی اهمیت داشته باشد که لازم است در بررسیهای اولیه مربوط به آن مورد توجه قرار گیرد.
انجام مطالعات بازار و بررسی ماهیت محصول از جهت مصارف داخلی و پتانسیل صادراتی نیز می تواند در راهگشای مطمئنی برای انجام مطالعات دقیقتر و در نهایت احداث چنین واحدهای باشد که به دلیل مستقل بودن طرح از زمان و مکان تنها ملاحظات کلی مربوط به آن ها مدنظر خواهد بود .

کاربینی رشته مدیریت کسب و کار

گزارش کاربینی مقطع کاردانی و کارشناسی رشته مدیریت کسب و […]

کارورزی رشته گرافیک

فرم های تکمیل شده کارورزی دقیقا مطابق فرم های کارورزی دانشگاه جامع علمی کاربردی و به ترتیب شامل موارد زیر است
– فرم گزارش پیشرفت هفتگی ها
– فرم گزارش پیشرفت ماهانه ها
– فرم ارزیابی کارورز توسط مربی
– فرم ارزیابی کارورز توسط استاد
– فرم ارزیابی نهایی کارورز

گزارش کارورزی امورفرهنگی شرکت توزیع برق

فرم های تکمیل شده کارورزی دقیقا مطابق فرم های کارورزی دانشگاه جامع علمی کاربردی و به ترتیب شامل موارد زیر است
– فرم گزارش پیشرفت هفتگی ها
– فرم گزارش پیشرفت ماهانه ها
– فرم ارزیابی کارورز توسط مربی
– فرم ارزیابی کارورز توسط استاد
– فرم ارزیابی نهایی کارورز

کارورزی رشته امورفرهنگی شرکت نفت

:فرم های تکمیل شده کارورزی دقیقا مطابق فرم های کارورزی دانشگاه جامع علمی کاربردی و به ترتیب شامل موارد زیر است
– فرم گزارش پیشرفت هفتگی ها
– فرم گزارش پیشرفت ماهانه ها
– فرم ارزیابی کارورز توسط مربی
– فرم ارزیابی کارورز توسط استاد
– فرم ارزیابی نهایی کارورز

کارورزی رشته امور فرهنگی در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

:فرم های تکمیل شده کارورزی دقیقا مطابق فرم های کارورزی دانشگاه جامع علمی کاربردی و به ترتیب شامل موارد زیر است
– فرم گزارش پیشرفت هفتگی ها
– فرم گزارش پیشرفت ماهانه ها
– فرم ارزیابی کارورز توسط مربی
– فرم ارزیابی کارورز توسط استاد
– فرم ارزیابی نهایی کارورز

کارورزی رشته امور فرهنگی در شهرداری

رشته امور فرهنگی درشهرداری فرم های تکمیل شده کارآموزی رشته […]

بوم کسب و کار در مورد پرورش و صادرات زعفران

بوم مدل کسب و کار ابزار ساده تصویری و در […]

0