پروژه ارائه یک طرح احراز هویت ایمن با حفظ حریم خصوصی مشروط و کارآمد در شبکه‌های اقتضایی خودرویی


در حال بارگذاری
۲۱ تیر ۱۳۹۸
doc
10/6 MB
76 صفحه
856 بازدید
۱۰۰۰۰ تومان
خرید

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده ۱
فصل ۱ کلیات تحقیق ۲
۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ بیان مسئله ۳
۱-۳ نیازمندی‌های حریم خصوصی و احراز هویت ۳
۱-۴ حملات بر علیه احراز هویت و حریم خصوصی ۴
۱-۵ انگیزه‌ی تحقیق ۶
۱-۶ روششناسی تحقیق ۶
۱-۷ هدف کاربردی ۷
۱-۸ ساختار پایان‌نامه ۸
فصل ۲ ادبیات تحقیق ۹
۲-۱ مقدمه ۱۰
۲-۲ احراز هویت با حفظ حریم خصوصی ۱۰
۲-۳ ارتباط بین احراز هویت، حریم خصوصی و امنیت ۱۱
۲-۴ ویژگی‌های طرح‌های احراز هویت با حفظ حریم خصوصی ۱۲
۲-۵ مفاهیم اصلی در طرح‌های احراز هویت با حفظ حریم خصوصی ۱۲
۲-۶ نتیجه‌گیری ۱۷
فصل ۳ پیشینه تحقیق ۱۸
۳-۱ مقدمه ۱۹
۳-۲ طبقه‌بندی براساس احراز هویت ۱۹
۳-۲-۱ طرح‌های کلید متقارن مبتنی بر احراز هویت ۱۹
۳-۲-۲ طرح‌های کلید نامتقارن مبتنی بر احراز هویت ۱۹
۳-۳ طبقه‌بندی براساس حفظ حریم خصوصی ۲۰
۳-۳-۱ حفظ حریم خصوصی مبتنی بر صدور مجوز ۲۰
۳-۳-۲ حفظ حریم خصوصی مبتنی بر نام مستعار ۲۰
۳-۴ بررسی جزئیات طرح‌های احراز هویت با حفظ حریم خصوصی ۲۱
۳-۵ نتیجهگیری ۲۶
فصل ۴ راهکار پیشنهادی ۲۸
۴-۱ مقدمه ۲۹
۴-۲ شرح طرح پیشنهادی ۲۹
۴-۳ شیوه شبیه‌سازی طرح پیشنهادی ۳۱
۴-۴ مراحل انجام پروژه ۳۲
۴-۴-۱ مرحله نصب و راه‌اندازی ۳۳
۴-۴-۲ مرحله ثبت‌نام ۳۵
۴-۴-۳ مرحله پیوستن ۳۷
۴-۴-۴ مرحله امضای گروهی کوتاه ۳۹
۴-۴-۵ مرحله تایید دسته‌ای ۴۱
۴-۴-۶ مرحله ردیابی ۴۲
۴-۴-۷ مرحله ابطال ۴۴
۴-۵ نتیجهگیری ۴۵
فصل ۵ ارزیابی نتایج ۴۶
۵-۱ مقدمه ۴۷
۵-۲ نتایج شبیه‌سازی ۴۷
۵-۳ نتیجهگیری ۵۵
فصل ۶ نتایج و پیشنهاد‌های آینده ۵۷
۶-۱ مروری بر پژوهش ۵۸
۶-۲ نتایج حاصل از پژوهش ۵۸
۶-۳ پیشنهاد‌هایی برای کارهای آینده ۵۹
۶-۴ مقالات مستخرج ۶۷

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل کارورزی بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل کارورزی مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • سایت فروش فایل کارورزی