کارآموزی بانک رفاه کارگران در رشته حسابداری

۴۵۰۰۰ تومان

بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

۸۰۰۰ تومان

بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

۱۰۰۰۰ تومان

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۱۰۰۰۰ تومان

بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات وساختارهای تأمین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی

۱۰۰۰۰ تومان
0