طرح کسب و کار : بررسی و تهیه طرح تولید شیلنگ پی وی سی

۴۹۰۰۰ تومان

بوم کسب و کار در مورد پرورش و صادرات زعفران

۲۰۰۰۰ تومان

پروژه کارآفرینی-راه اندازی یک کافی نت

۱۰۰۰۰ تومان
0