کارورزی رشته مدیریت امور اداری (ادارات و شرکت ها)

۴۹۰۰۰ تومان

کارآموزی بانک رفاه کارگران در رشته حسابداری

۴۹۰۰۰ تومان

کارآموزی رشته روابط عمومی

۴۵۰۰۰ تومان

گزارش کارورزی رشته اینترنت و شبکه های گسترده

۴۹۰۰۰ تومان

فایل خام فرم گزارش کارورزی علمی کاربردی فرهنگ و هنر

رایگان

گزارش کارورزی رشته حسابداری

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته امور گمرکی

۴۹۰۰۰ تومان

جزوه سیستمهای انبارداری رشته امور اداری

رایگان

کارورزی کاردانی رشته امور فرهنگی

۴۹۰۰۰ تومان

پروژه کارآفرینی-راه اندازی یک کافی نت

۱۰۰۰۰ تومان
0