پروژه کارآفرینی-راه اندازی یک کافی نت

۱۰۰۰۰ تومان

کارورزی رشته مدیریت اسناد و مدارک

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته امور گمرکی در دفتربازرگانی

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته طراحی لباس در آموزشگاه خیاطی

۴۹۰۰۰ تومان

گزارش کارورزی رشته روابط عمومی در آموزش و پرورش

۴۹۰۰۰ تومان

گزارش کارورزی رشته روابط عمومی

۴۹۰۰۰ تومان
0