گزارش آماده کارورزی رشته طراحی لباس

کارورزی در خیاطی مردانه امین رشته طراحی لباس و پوشاک

۱۵۰۰۰ تومان

کارآموزی رشته روابط عمومی در شرکت خصوصی

۱۵۰۰۰ تومان

گزارش کارورزی رشته فناوری اطلاعات و کامپیوتر

۱۵۰۰۰ تومان

فایل خام فرم گزارش کارورزی علمی کاربردی فرهنگ و هنر

رایگان

گزارش کارورزی مدیریت اسناد و مدارک

۱۵۰۰۰ تومان

گزارش کارورزی رشته حسابداری

۱۵۰۰۰ تومان

کارورزی در اداره گمرک

۱۵۰۰۰ تومان

پروژه ارتباط با پایگاه داده‌های Access در Visual Basic

۱۰۰۰۰ تومان

پروژه معماری مبتنی بر سرویس گرایی در تجارت الکترونیک

۸۰۰۰ تومان

پروژه بررسی سیستم های خبره

۱۰۰۰۰ تومان
0