کارورزی در اداره گمرک

۱۰۰۰۰ تومان

پروژه SSL ،امنیت دیجیتالی

۱۰۰۰۰ تومان

پروژه نوسازی داده در پایگاه پردازش تحلیلی

۱۰۰۰۰ تومان

سیستمهای خبره

۲۰۰۰ تومان

بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

۸۰۰۰ تومان

بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

۸۰۰۰ تومان

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۸۰۰۰ تومان

بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات وساختارهای تأمین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی

۸۰۰۰ تومان

پروژه ارزیابی امنیت پروتکل‌های مسیریابی در شبکه‌های موردی در مقابل حمله‌ی تونل‌کرم

۸۰۰۰ تومان

پروژه ارتباط با پایگاه داده‌های Access در Visual Basic

۸۰۰۰ تومان

درباره ما

بزرگترین منبع فروش فایل کارورزی

0