گزارش کارورزی رشته حسابداری

۱۵۰۰۰ تومان

گزارش کارورزی رشته حسابداری

۱۵۰۰۰ تومان

کارآموزی در دفتر بازرگانی

۱۵۰۰۰ تومان

کارورزی در اداره گمرک

۱۵۰۰۰ تومان

پروژه SSL ،امنیت دیجیتالی

۱۵۰۰۰ تومان

پروژه نوسازی داده در پایگاه پردازش تحلیلی

۱۵۰۰۰ تومان

سیستمهای خبره

۸۰۰۰ تومان

بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

۸۰۰۰ تومان

بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

۱۰۰۰۰ تومان

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۱۰۰۰۰ تومان

درباره ما

بزرگترین منبع فروش فایل کارورزی

0