کاربینی رشته فنی برق صنعتی

۴۵۰۰۰ تومان

کارورزی رشته مدیریت امور اداری (ادارات و شرکت ها)

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته حقوق در دفتر وکالت

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته مدیریت تجاری سازی در شرکت یا ادارات

۴۹۰۰۰ تومان

کارآموزی رشته کامپیوتر گرایش سخت افزار

۴۹۰۰۰ تومان
فایل کاربینی در شهرداری

کاربینی رشته حقوق با موضوع دادگاه خانواده

۴۵۰۰۰ تومان

کارآموزی بانک رفاه کارگران در رشته حسابداری

۴۹۰۰۰ تومان

گزارش کارورزی رشته عمران

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته مدیریت کسب و کار

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته روابط عمومی کاردانی و کارشناسی

۴۹۰۰۰ تومان

درباره ما

بزرگترین منبع فروش فایل کارورزی

0