طرح کسب و کار : بررسی و تهیه طرح تولید شیلنگ پی وی سی


در حال بارگذاری
۱۷ خرداد ۱۴۰۱
docx
1.12 MB
86 صفحه
876 بازدید
۴۹۰۰۰ تومان
خرید

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

فصل اوّل……………………………………………………………………………………………………. ۳

کلّیات و سوابق……………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۱- معرفی اجمالی پروژه…………………………………………………………………………… ۵
۲-۱- معرفی محصول…………………………………………………………………………………… ۶
۳-۱- سوابق تولید………………………………………………………………………………………… ۸
۴-۱- کاربرد محصول…………………………………………………………………………………… ۹
۵-۱- مصرف کنندگان………………………………………………………………………………….. ۹
۶-۱- بررسی نیاز جامعه……………………………………………………………………………….. ۱۰
فصل دوم…………………………………………………………………………………………………… ۱۲

طراحی تولید………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۱-۲- فرآیند تولید………………………………………………………………………………………… ۱۴
۲-۲- نمودار فرآیند تولید……………………………………………………………………………… ۲۴
۳-۲- مواد اولیه و منابع تهیه آن…………………………………………………………………….. ۲۵
۴-۲- ابزار و ماشین آلات مورد نیاز و منابع تأمین……………………………………………. ۲۸
۵-۲- برنامه زمان بندی اجرای طرح………………………………………………………………. ۳۰
۸-۲- جایابی و محل اجرای طرح………………………………………………………………….. ۳۴
فصل سوم………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

نیروی انسانی……………………………………………………………………………………………… ۳۷
۱-۳- نیروی انسانی مورد نیاز طرح……………………………………………………………….. ۳۸
۲-۳- شرح وظایف پرسنل……………………………………………………………………………. ۳۹

۳-۳- حقوق و دستمزد(شرح و وظایف)…………………………………………………………. ۴۲
۴-۳- سازماندهی نیروی انسانی…………………………………………………………………….. ۴۳

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………….. ۴۵

زمین و ساختمان های مورد نیاز…………………………………………………………………….. ۴۶
۱-۴- زمین مورد نیاز طرح……………………………………………………………………………. ۴۷
۲-۴- ساختمان های اداری، رفاهی و خدماتی…………………………………………………. ۴۷
۳-۴- ساختمان واحد تولید…………………………………………………………………………… ۴۸
۴-۴- هزینه های ساختمان سازی…………………………………………………………………… ۴۹
۵-۴- هزینه های محوطه سازی……………………………………………………………………… ۵۰
۶-۴- پلان طرح…………………………………………………………………………………………… ۵۰

فصل پنجم………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

انرژی و تأسیسات ……………………………………………………………………………………… ۵۲
۱-۵- تاسیسات حرارتی……………………………………………………………………………….. ۵۳
۲-۵- تاسیسات برودت(سرمایش)………………………………………………………………….. ۵۳
۳-۵- برق…………………………………………………………………………………………………… ۵۴
۴-۵-آب……………………………………………………………………………………………………… ۵۷
۵-۵- سوخت………………………………………………………………………………………………. ۵۹
فصل ششم………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

محاسبات مالی طرح……………………………………………………………………………………. ۶۳
۱-۶- برآورد سرمایه ثابت طرح…………………………………………………………………….. ۶۴
۲-۶- برآورد سرمایه در گردش……………………………………………………………………… ۶۶
۳-۶- نحوه سرمایه گذاری …………………………………………………………………………… ۶۷
۴-۶- هزینه تولید سالیانه طرح………………………………………………………………………. ۶۷
۱-۴-۶- محاسبه هزینه حقوق و دستمزد………………………………………………………… ۶۸
۲-۴-۶-محاسبه هزینه انرژی…………………………………………………………………………. ۶۸

۳-۴-۶- هزینه استهلاک……………………………………………………………………………….. ۶۹
۵-۶- هزینه های ثابت و متغییر تولید……………………………………………………………… ۷۰
۶-۶- محاسبه نفطه سربسر تولید ………………………………………………………………….. ۷۱
۷-۶- محاسبه ی قیمت تمام شده ی محصول…………………………………………………. ۷۲
۸-۶- محاسبه ی قیمت فروش محصول………………………………………………………….. ۷۲
۹-۶-ارزش افزوده ناخالص طرح …………………………………………………………………. ۷۲
۱۰-۶-ارزش افزوده خالص طرح…………………………………………………………………… ۷۳
۱۱-۶- محاسبه ی دوره برگشت سرمایه…………………………………………………………. ۷۳
۱۲-۶- توجیه اقتصادی طرح…………………………………………………………………………. ۷۳
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………….. ۷۵

فهرست جداول , نقشه ها , نمودارها

عنوان                                                                                                                 صفحه

جدول شماره (۱-۱) استاندارد تولید………………………………………………………………..
نمودار شماره ( ۱-۱) نمودار فرآیند تولید………………………………………………………..

نمودار (۱-۲) نمودار فرآیند تولید……………………………………………………………………
جدول (۱-۲) برآورد مصرف سالیانه مواد اولیه مورد نیاز واحد  ………………………..

جدول (۲-۲) فهرست ماشین آلات و تجهیزات خط تولید…………………………………
جدول (۳-۲) برآورد زمان بندی اجرای پروژه………………………………………………….
جدول (۵-۲) برآورد ظرفیت تولید………………………………………………………………….
شکل (۲-۲) نقشه پلان  سالن تولید………………………………………………………………..
جدول (۶-۲) جایابی و محل اجرای طرح……………………………………………………….
جدول (۱-۳) برآورد نیروی انسانی تولید…………………………………………………………
جدول (۳-۳) هزینه خدمات نیروی انسانی………………………………………………………
نمودار (۱-۳) چارت سازمان دهی طرح…………………………………………………………..
جدول (۱-۴) محاسبه مساحت مورد نیاز طرح…………………………………………………
جدول (۲-۴) محاسبه ی مساحت سطح زیر بنای ساختمان اداری………………………

جدول (۳-۴) برآورد مساحت سالن تولید/ کارگاه و……………………………………….
جدول (۴-۴) برآورد مساحت انبار مواد اولیه……………………………………………………
جدول (۵-۴) برآورد مساحت انبار محصول……………………………………………………..
جدول (۶-۴) محاسبه مساحت سلف سرویس و نماز خانه………………………………..
جدول (۷-۴) برآورد هزینه های محوطه سازی…………………………………………………
جدول (۸-۴) برآورد هزینه های محوطه سازی…………………………………………………
شکل نقشه پلان طرح…………………………………………………………………………………….
جدول (۱-۵) برآورد برق مصرفی واحد…………………………………………………………..
جدول (۲-۵) برآورد آب روزانه واحد…………………………………………………………….
جدول (۳-۵) سوخت مورد نیاز واحد……………………………………………………………..
جدول (۴-۵) تأسیسات حرارتی……………………………………………………………………..
جدول (۵-۵) تأسیسات برودتی………………………………………………………………………
جدول (۶-۵) برآورد هزینه های ارتباطات……………………………………………………….

جدول (۷-۵) برآورد هزینه های تهویه و اطفاء حریق……………………………………….
جدول (۱-۶) برآورد سرمایه گذاری کل …………………………………………………………
جدول (۲-۶) برآورد سرمایه ثابت…………………………………………………………………..
جدول  (۳-۶) برآورد هزینه های سرمایه ای…………………………………………………….
جدول (۴-۶) برآورد هزینه های قبل بهره برداری……………………………………………..
جدول (۵-۶) برآورد سرمایه در گردش…………………………………………………………..
جدول (۶-۶) برآورد هزینه های سالیانه طرح…………………………………………………..
جدول (۷-۶) برآورد هزینه های ثابت……………………………………………………………..
جدول (۸-۶) برآورد هزینه های متغیر…………………………………………………………….
جدول (۹-۶) شاخص های مالی و اقتصادی طرح…………………………………………….

 

 چکیده :

آگاهی از نوع کالا و خصوصیات کلی و کاربرد آن ما را به شناخت و جایگاه این صنعت راهنمایی می کنند. به منظور شناخت انواع مختلف شلنگها و کاربرد های آن لازم است ویژگیها و مشخصات فنی آن ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد که در این راستا شناسایی استانداردهای طی و جهانی از اهمیت خاصی برخوردار می باشند. تعیین جایگاه محصولات مذکور در این سایه انواع شلنگهای موجود (کالای رقیب) نیز می تواند در زمینه تحقق هر طرحی اهمیت داشته باشد که لازم است در بررسیهای اولیه مربوط به آن مورد توجه قرار گیرد.

انجام مطالعات بازار و بررسی ماهیت محصول از جهت مصارف داخلی و پتانسیل صادراتی نیز می تواند در راهگشای مطمئنی برای انجام مطالعات دقیقتر و در نهایت احداث چنین واحدهای باشد که به دلیل مستقل بودن طرح از زمان و مکان تنها ملاحظات کلی مربوط به آن ها مدنظر خواهد بود .

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل کارورزی بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل کارورزی مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید. پشتیبان سایت 09172374123
  • سایت فروش فایل کارورزی