کارآموزی بانک رفاه کارگران در رشته حسابداری


در حال بارگذاری
۲۷ دی ۱۳۹۹
docx
500kb
90
1831 بازدید
۴۹۰۰۰ تومان
خرید

کارآموزی بانک رفاه کارگران در رشته حسابداری مقاطع کاردانی و کارشناسی

فایل در حال مشاهده در مورد کارآموزی رشته حسابداری در بانک رفاه کارگران میباشد و در ۹۰ صفحه تهیه و تنظیم شده است ک قابل تنظیم و ادیت کردن میباشد. در صورت خریداری با مشکل عدم دانلود فایل مواجهه شدید  با شماره پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

تاریخچه بانکداری در ایران …………………………………………………………………………………………………. ۲

تاریخچه بانک رفاه کارگران ………………………………………………………………………………………………… ۳

معرفی بانک رفاه کارگران ……………………………………………………………………………………………………. ۳

بانک استقراضی ایران ………………………………………………………………………………………………………….. ۵

چارت سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

موقعیت و آدرس بانک ………………………………………………………………………………………………………… ۶

تسهیلات ارضی و صادراتی بانک رفاه ………………………………………………………………………………….. ۷

تسهیلات قبل از صدور کالا………………………………………………………………………………………………….. ۷

مبلغ تسهیلات …………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

مدت بازپرداخت تسهیلات …………………………………………………………………………………………………… ۸

نرخ تسهیلات ……………………………………………………………………………………………………………………… ۹

وثایق ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

نحوه اعطای تسهیلات………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

اعمال نظارت بانک ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

ارائه مدارک مربوط به صادرات انجام شده…………………………………………………………………………… ۱۰

بازپرداخت ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

تسهیلات بعد از صدور کالا…………………………………………………………………………………………………. ۱۲

مبلغ تسهیلات …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

مدت بازپرداخت تسهیلات ………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

نرخ تسهیلاتی پرداختی ……………………………………………………………………………………………………… ۱۳

وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات …………………………………………………………………………….. ۱۳

نحوه اعطای تسهیلات………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

اعمال نظارت بانک……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

بازپرداخت ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

تسهیلات ارزی…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

نوع تسهیلات……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

سقف فردی تسهیلات…………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

کارمزد تعهد………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

نرخ سود تسهیلات …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

دوره بازپرداخت ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

عقد قرارداد وثایق……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

انواع خدمات ریالی و ارزی بانک رفاه…………………………………………………………………………………… ۱۷

انواع سپرده های بانکی……………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

حساب قرض الحسنه پس انداز……………………………………………………………………………………………. ۲۰

قرض الحسنه پس انداز عادی……………………………………………………………………………………………… ۲۱

قرض الحسنه پس انداز ویژه ………………………………………………………………………………………………. ۲۱

حساب قرض الحسنه جاری ……………………………………………………………………………………………….. ۲۱

مزایای حساب جاری همراه برای مشتریان در شعب مجهز به این سیستم ……………………………. ۲۲

حساب جاری دومنظوره ……………………………………………………………………………………………………… ۲۲

حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار…………………………………………………………………………………. ۲۳

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی …………………………………………………………………… ۲۳

حساب سپرده کوتاه مدت ویژه ……………………………………………………………………………………………. ۲۳

حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت…………………………………………………………………………………. ۲۴

سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار قابل تقسیم ………………………………………………………………………….. ۲۴

شرایط تعیین سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت ………………………………………………………………. ۲۴

انواع تسهیلات بانک رفاه …………………………………………………………………………………………………… ۲۵

سایر خدمت بانک رفاه ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

انواع واحدهای مربوط به حسابداری ……………………………………………………………………………………. ۳۶

حسابرسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

انواع حسابرسان…………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

وظایف سازمان حسابرسی ………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

حسابداری دولتی…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

خصوصیات حسابداری دولتی ……………………………………………………………………………………………… ۳۹

اصول کلی حسابداری دولتی ………………………………………………………………………………………………. ۴۰

حسابداری بودجه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

تهیه و تنظیم بودجه در بانک ……………………………………………………………………………………………… ۴۳

مسئول بودجه در بانک ………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

حسابداری مالی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

حسابداری مدیریت …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

انواع حسابهای مورد استفاده ……………………………………………………………………………………………….. ۵۰

هزینه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱

حسابهای انتظامی ………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

تنخواه گردان …………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

سپرده ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

حساب بستانکاران ……………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

حواله (عهده شعبه ها)…………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

سرمایه ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

دارائی جاری ………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

دارائی ثابت ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

نقطه سر به سر ………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

نقش حسابداران در برنامه ریزی و ارزیابی نتایج ………………………………………………………………….. ۵۸

برنامه های جاری و در دست اقدام ……………………………………………………………………………………… ۶۱

انواع گزارشات تهیه شده در حسابداری ……………………………………………………………………………….. ۶۲

انواع دفاتر مورداستفاده در حسابداری ………………………………………………………………………………….. ۷۲

ثبت عملیات مربوط به تنخواه گردان ………………………………………………………………………………….. ۷۴

ثبت عملیات مربوط به سپرده …………………………………………………………………………………………….. ۷۶

بستن حساب سپرده …………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

کاربرد سرفصل های حسابهای انتظامی ………………………………………………………………………………. ۷۸

بستن حسابها در پایان سال ………………………………………………………………………………………………… ۸۰

حسابهای سنواتی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

فرم های مورد استفاده در حسابداری …………………………………………………………………………………… ۸۲

پیشنهادات و انتقادات …………………………………………………………………………………………………………. ۸۵

فرمها

پیوستها

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل کارورزی بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل کارورزی مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید. پشتیبان سایت 09172374123
  • سایت فروش فایل کارورزی