گزارش آماده کارورزی رشته طراحی لباس

کارورزی رشته طراحی لباس

۴۹۰۰۰ تومان

کارآموزی رشته روابط عمومی

۴۵۰۰۰ تومان

گزارش کارورزی رشته اینترنت و شبکه های گسترده

۴۹۰۰۰ تومان

فایل خام فرم گزارش کارورزی علمی کاربردی فرهنگ و هنر

رایگان

گزارش کارورزی مدیریت اسناد و مدارک

۴۹۰۰۰ تومان

گزارش کارورزی رشته حسابداری

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته امور گمرکی

۴۹۰۰۰ تومان

جزوه سیستمهای انبارداری رشته امور اداری

رایگان

کارورزی کاردانی رشته امور فرهنگی

۴۹۰۰۰ تومان

پروژه کارآفرینی-راه اندازی یک کافی نت

۱۰۰۰۰ تومان
0