• با اطمینان خرید کنید
  • مجموعه ای کامل از فرم های کارورزی و گزارش کارورزی

کارورزی در خیاطی مردانه امین رشته طراحی لباس و پوشاک

۱۵۰۰۰ تومان

گزارش کاربینی از شرکت توزیع برق رشته امور فرهنگی و روابط عمومی

۱۵۰۰۰ تومان

کاربینی رشته کاردانی امور فرهنگی و کارشناسی مدیریت امور فرهنگی در شهرداری

۲۵۰۰۰ تومان

کاربینی در ستاد نظارت گمرک رشته امور گمرکی

۱۵۰۰۰ تومان

گزارش کاربینی رشته کامپیوتر در شرکت خصوصی

۱۵۰۰۰ تومان

گزارش جامع کاربینی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی

۳۵۰۰۰ تومان

گزارش کاربینی آشنایی با دانشگاه آزاد اسلامی رشته امور فرهنگی

۲۵۰۰۰ تومان

فرم خام کاربینی

رایگان

مقاله :رگرسیون و دسته‌بندی برای تخمین مسیر ورود با شبکه‌های عصبی کانولوشن بازگشت کننده

۲۰۰۰۰ تومان

مقاله Robust wideband beamforming method for linear frequency modulation signals based on digital dechirp processing همراه با ترجمه

۲۰۰۰۰ تومان

درباره ما

بزرگترین منبع فروش فایل کارورزی

0