• با اطمینان خرید کنید
  • مجموعه ای کامل از فرم های کارورزی و گزارش کارورزی

پروژه داده کاوی

۱۵۰۰۰ تومان
داده کاوی

پروژه داده کاوی: مفاهیم، روشها، کاربردها، آینده

۱۵۰۰۰ تومان

پروژه امنیت شبکه های بی سیم

۱۰۰۰۰ تومان

پروژه داده کاوی

۲۰۰۰۰ تومان

کارورزی رشته روابط عمومی کلیه مقاطع کاردانی و کارشناسی

۱۵۰۰۰ تومان
گزارش آماده کارورزی رشته طراحی لباس

کارورزی در خیاطی مردانه امین رشته طراحی لباس و پوشاک

۱۵۰۰۰ تومان
فایل کاربینی در شهرداری

گزارش کاربینی از شرکت توزیع برق رشته امور فرهنگی و روابط عمومی

۱۵۰۰۰ تومان
فایل کاربینی در شهرداری

گزارش کاربینی رشته کاردانی و کارشناسی مدیریت امور فرهنگی در شهرداری

۲۵۰۰۰ تومان
فایل کاربینی در شهرداری

کاربینی در ستاد نظارت گمرک رشته امور گمرکی

۱۵۰۰۰ تومان
فایل کاربینی در شهرداری

گزارش کاربینی رشته کامپیوتر در شرکت خصوصی

۱۵۰۰۰ تومان

درباره ما

بزرگترین منبع فروش فایل کارورزی

0