• با اطمینان خرید کنید
  • مجموعه ای کامل از فرم های کارورزی و گزارش کارورزی

گزارش کارورزی رشته عمران

۳۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته مدیریت کسب و کار

۳۹۰۰۰ تومان

پروژه داده کاوی

۲۵۰۰۰ تومان
داده کاوی

پروژه داده کاوی: مفاهیم، روشها، کاربردها، آینده

۱۵۰۰۰ تومان

پروژه امنیت شبکه های بی سیم

۲۰۰۰۰ تومان

پروژه داده کاوی

۲۰۰۰۰ تومان

کارورزی رشته روابط عمومی کلیه مقاطع کاردانی و کارشناسی

۲۵۰۰۰ تومان
گزارش آماده کارورزی رشته طراحی لباس

کارورزی در خیاطی مردانه امین رشته طراحی لباس و پوشاک

۲۵۰۰۰ تومان
فایل کاربینی در شهرداری

گزارش کاربینی از شرکت توزیع برق رشته امور فرهنگی و روابط عمومی

۳۵۰۰۰ تومان
فایل کاربینی در شهرداری

گزارش کاربینی رشته کاردانی و کارشناسی مدیریت امور فرهنگی در شهرداری

۲۵۰۰۰ تومان

درباره ما

بزرگترین منبع فروش فایل کارورزی

0