• با اطمینان خرید کنید
  • مجموعه ای کامل از فرم ها و گزارش کارورزی

گزارش کارورزی رشته ایمنی کار و حفاظت فنی، مقطع کاردانی

۴۹۰۰۰ تومان

کاربینی رشته ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE (شرکت آسفالت طوس )

۸۵۰۰۰ تومان

کاربینی رشته ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE ( شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی)

۶۸۰۰۰ تومان

کاربینی رشته ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE (شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی )

۵۵۰۰۰ تومان

کاربینی رشته ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE (شرکت آب و فاضلاب )

۶۵۰۰۰ تومان

کارورزی مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات 

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی کارشناسی رشته مهندسی عمران-نقشه برداری

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی کارشناسی رشته مدیریت اداری و منابع انسانی

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی مهندسی فناوری برق صنعتی

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی کاردانی فنی الکترونیک صنعتی

۴۹۰۰۰ تومان

درباره ما

بزرگترین منبع فروش فایل کارورزی

0