• با اطمینان خرید کنید
  • مجموعه ای کامل از فرم های کارورزی و گزارش کارورزی

کارورزی کاردانی فنی مکانیک – ماشین افزار

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته کاردانی و کارشناسی حرفه ای ایمنی ،سلامت و محیط زیست صنایع (HSE)

۴۹۰۰۰ تومان

طرح کسب و کار : بررسی و تهیه طرح تولید شیلنگ پی وی سی

۴۹۰۰۰ تومان

کاربینی رشته مدیریت کسب و کار

۴۵۰۰۰ تومان

کارورزی رشته گرافیک

۴۹۰۰۰ تومان

گزارش کارورزی امورفرهنگی شرکت توزیع برق

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته امورفرهنگی شرکت نفت

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته امور فرهنگی در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته امور فرهنگی در شهرداری

۴۹۰۰۰ تومان

بوم کسب و کار در مورد پرورش و صادرات زعفران

۲۰۰۰۰ تومان

درباره ما

بزرگترین منبع فروش فایل کارورزی

0